Eva Figueras Ferrer

2014, Spain
Next Post Previous Post

Description

Eva Figueras Ferrer (Castellterçol). Professora de gravat de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Compagina la seva tasca educativa amb la investigació i la creació. Treballa en projectes internacionals sobre gravat no tòxic i sobre llibre d’artista. A partir del 2012 forma part del col·lectiu Poètica Còdex, que treballa en la creació de noves aportacions en Llibre Art i poesia.


poesiaillibres-art.blogspot.com
www.ub.edu/gravat